صفحه شخصی فرزانه جهانمردی   
 
نام و نام خانوادگی: فرزانه جهانمردی
تاریخ عضویت:  1392/11/04
 روزنوشت ها    
 

 امروز با سهراب سپهری بخش عمومی

3.....
 سفر مرا به زمین های استوایی برد
 و زیر سایه آن بانیان سبز تنومند
 چه خوب یادم هست
 عبارتی که به ییلاق ذهن وارد
شد
 وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
....سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت 13:44  
 نظرات