صفحه شخصی فرزانه جهانمردی   
 
نام و نام خانوادگی: فرزانه جهانمردی
تاریخ عضویت:  1392/11/04
 روزنوشت ها    
 

 امروز با بیدل دهلوی : به کجا برم سری را که نکرده‌ام فدایت ... بخش عمومی

4


همه‌کس‌ کشیده محمل به جناب‌ کبریایت
من و خجلت سجودی که نریخت گل به پایت

نه به خاک دربسودم نه به سنگش آزمودم
به‌کجا برم سری را که نکرده‌ام فدایت

نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل‌به‌دامن
تویی آن که در بر من تهی از من است جایت

ز وصال بی‌حضورم، به پیام ناصبورم
چه قدر ز خویش دورم ‌که به من رسد صدایت

نفس هوس‌خیالان به هزار نغمه صرف است
سر دردسر ندارم منِ بیدل و دعایت


شنبه 1 آبان 1395 ساعت 12:09  
 نظرات