صفحه شخصی فرزانه جهانمردی   
 
نام و نام خانوادگی: فرزانه جهانمردی
تاریخ عضویت:  1392/11/04
 روزنوشت ها    
 

 امروز با حضرت عطار : ز کجات جویم ای جان که کست نیافت هرگز ... بخش عمومی

6


چه عجب کسی تو جانا که ندانمت چه چیزی
تو مگر که جان جانی که چو جان جان عزیزی

ز کجات جویم ای جان که کست نیافت هرگز
ز که خواهمت که با کس ننشینی و نخیزی

تن و جان برفته از هش ز تو تا تو خود چه گنجی
دل و دین بمانده واله ز تو تا تو خود چه چیزی

بنگر که چند عاشق ز تو خفته‌اند در خون
ز کمال غیرت خود تو هنوز می ستیزی

چه کشی مرا که من خود ز غم تو کشته گردم
چو منی بدان نیرزد که تو خون من بریزی

چو ز زلف خود شکنجی به میان ما فکندی
به میان درآی آخر ز میان چه می‌گریزی

چو نیافت جان عطار اثری ز ذوق عشقت
بفروخت ز اشتیاقت ز دل آتش غریزی


چهارشنبه 28 مهر 1395 ساعت 09:49  
 نظرات